Vanaf december 2019 is de nieuwe Wetgeving met betrekking tot het afronden van cash betalingen in België van toepassing

Een afsluitende cash betaling dient afgerond te worden op 0 of 5 cent.

Afronding

Met afsluitende cash betaling wordt bedoeld de betaling van het volledige openstaande bedrag van een bestelling, met andere woorden: als een klant een cash betaling wenst uit te voeren, maar het volledige openstaande bedrag wordt met deze cash betaling niet volledig bereikt dan zal er geen afronding plaatsvinden. De kassa zal niet toestaan om een niet afgerond bedrag in te voeren, gezien er nadien nog minstens 1 extra betalingstransactie dient te gebeuren om het volledige bedrag te vereffenen.

Praktijk voorbeeld – afrekening met meerdere betaalmethoden:

Bij een bestelling met een eindbedrag dient klant 5,22 EUR te betalen.

 • Klant betaalt alles met Cash:
  • Klant betaalt 5,20 EUR Cash
  • Een "Wettelijke afronding BE" transactie 0,02 EUR wordt toegevoegd
 • Klant betaalt deels met Cash en overschot elektronisch (Bancontact, Payconiq, …)
  • Klant wil EUR 2,02 EUR Cash betalen : Dit is niet toegestaan, klant moet een ander reeds afgerond bedrag kiezen, geen bedrag in zijn "voordeel". Gebruik: De kassa medewerker informeert de klant dat 2,00 EUR in cash ontvangen wordt en 3,22 EUR met Payconiq of Bancontact afgerekend. Op deze manier behoudt u de controle over de afrondingen.
  • Klant betaalt 2,00 EUR Cash
  • Klant betaalt 3,22 EUR met Bancontact
 • Klant betaalt deels elektronisch (Bancontact, Payconiq,...) en overschot met Cash
  • Klant betaalt 3 EUR met Bancontact
  • Klant betaalt overschot van 2,22 EUR
   • Klant betaalt effectief 2,00 EUR in Cash
  • Een "Wettelijke afronding BE" transactie 0,02 EUR wordt toegevoegd
 • Klant betaalt met 10,00 EUR cash
  • Medewerker geeft 10,00 EUR in betalingsscherm
  • Klant heeft nu tegoed van 4,78 EUR
   • Klant ontvangt cash 4,80 EUR
  • Er wordt een Wettelijke afronding van -0,02 EUR geregistreerd

De ALLin1POS kassa software staat toe om verschillende betaalmethoden te verwerken bij 1 afzonderlijke bestelling, de onderstaande betaalmethoden worden niet afgerond:

 • Maaltijdcheques, cadeaubonnen of klantenkaarten kortingen
 • Bank of credit kaart betalingen of smartphone betalingen zoals Payconiq of vergelijkbaar

Wanneer wordt er dan in de kassa een betaling automatisch afgerond:

 • Wanneer u in het bestel scherm klikt op de ‘Fast Pay’ button – 'Biljet' icoon boven de blauwe knop
 • Wanneer op 'Full' wordt geklikt in het betalingsscherm op het moment dat er gekozen werd voor 'CASH'
 • Wanneer u in het betalingsscherm onmiddellijk op de 'Groene vink' rechtsonder klikt om de bestelling onmiddellijk af te ronden

Waaraan kunnen u of uw medewerkers zien dat er een afronding zal plaatsvinden:

 • Op het betalingsscherm bij 'CASH' staat het afgeronde bedrag in een oranje kader naast de ‘Full’, zodat u en uw medewerkers snel kunnen zien wat het effectieve (al dan niet afgeronde) bedrag is dat ontvangen dient te worden of wat u (afgerond) dient terug te geven.

Klantenscherm - Waaraan kan de klant zien of er een afronding zal plaatsvinden:

 • Indien u gebruik maakt van ons klantenscherm, dan zal er op dit scherm een boodschap verschijnen bij het openstaande bedrag dat "Wettelijke afronding BE – Met cash betaalt u € xx,xx".

Waaraan kan u zien dat er een automatische afronding heeft plaatsgevonden:

 • Onder de betalingstransacties verschijnt er een Cash transactie voor het afgeronde bedrag
 • Onder de betalingstransacties verschijnt er een "Wettelijke afronding BE" voor een bedrag van 0,01 / 0,02 / -0,01 / -0,02 EUR
 • Bovenstaande informatie wordt ook mee afgedrukt op het klantenticket en daarenboven tonen we een extra boodschap aan de klant dat aangeeft hoeveel ze nu effectief hebben moeten betalen.

Daarnaast zal ons Verkoops-, Z- en koerier rapport ook deze afrondingen bevatten, zodat u exact weet hoeveel er aan afrondingen is "uitgegeven". Hoe dichter deze waarde zich rond 0 bevindt, hoe beter natuurlijk. Een positief bedrag betekent dat u heeft moeten "bijleggen", een negatief bedrag geeft aan dat de klanten hebben "bijgelegd".

Wanneer een bestelling bestaat uit de bestellingen van verschillende personen, en de personen afzonderlijk en op verschillende tijdstippen wensen te betalen, dient u met de "Split Bill" functie te werken.

Betalen de verschillende personen op hetzelfde tijdstip elk individueel met cash dan geven de meeste van onze klanten hen het ticket met een calculator (hint!) zodat de personen kunnen berekenen wat elk dient te betalen om samen tot het afgeronde cash bedrag te komen.

Update vrijdag 5 december 2019: Aangezien er veel commentaar van handelaars, handelaars organisaties en politici zijn gekomen op de (praktische uitvoering van de) nieuwe Wetgeving – met name het mogelijk aanbieden van afrondingen voor alle betaalmethoden – zullen wij de (publieke communicatie van betrokken Overheidsinstellingen over) mogelijke aanpassingen de komende maanden opvolgen om dan indien nodig verdere aanpassingen in de software uit te voeren. Ter informatie: geen enkele kassa software ontwikkelaar is door de Overheid betrokken geweest bij de implementatie van de Wetgeving en de uitvoering van de afrondingen.

Heeft u nog vragen gelieve dan onze support een email te sturen of tussen 15u en 17u op werkdagen te bellen hierover.

Succes gewenst!